Genel Sağlık Sigortası SGK Sorgulama

Gss Sorgulama

SGK ( Sosyal Güvenlik Kurulu) nın hazırlamış olduğu, vatandaşın gelir ve giderlerini beyan ettiği formdur. Hazırlanan testi geçecek kişiler SGK’ya prim ödemeden Sağlık kapsamından yararlanacaktır. Yine testte, gelir seviyesi düşük olan kişilerin güvencelerini devlet karşılayacaktır. Bu test; ‘’Gelir Tespiti Hane Beyan Formu’’ ile yapılmaktadır. Formda 19 soru mevcuttur. Verilen cevaplar neticesinde, vatandaşın gelirleri belirlenecektir. Aylık geliri, asgari ücretin altında olan yaklaşık 5 Milyon kişinin Primleri Devlet tarafından karşılanacaktır. Gelir Testini beyan etmemiş kişiler ise 213 TL Prim ödemek zorunda kalacaklardır.

Gelir testi yaptırdıysanız, sonucunu öğrenmek için sitemizden sorgulama yapabilirsiniz. Gelir testinde yer alan sorular arasında; mevcutta kalınan ev, kira ücreti, harcama şekli, hanede tüketilen yiyecek ve ısınma tarzına kadar detaylı konulara değinilmiştir. SGK Gelir Sorgulama Testi neticesinde, bireylerin sahip olduğu, gayrimenkulleri, aldığı yardımları, çocuklarının bursları, ödediği vergiler ve işsizlik sigortası ödeneği gibi hanesine giren tüm gelirlerini 13 ayrı devlet kurumu tarafından vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası sayesinde çıkmış olacaktır.

PLANLAMA ŞEKLİ;

Gelir Testi Sonucunda ulaşılan, gelir – gider bilgileri, TÜBİTAK desteği ile Taşra ve Yaşanılan kent farklılıkları da ayırt edilerek belli bir puanlama formülü ile hesaplanacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu, vakıfların yaptığı Gelir Testi sonucunda, vatandaşın tescil niteliğindeki prim oranlarını ve hanesi altında kaç kişinin Prim ödemesi gerektiğini bildirecektir. Provizyonunun açılması için, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) hizmet alanında aileye katkıda bulunacaktır.

Bu gelir testi örneği şu şekildedir;

 SGK  BEYAN FORMU

Gelir tespitinde esas alınacak Gelir Tespiti Hane Beyan Formu:

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
Doğum Tarihi:
Telefon:
Adres:

BAŞVURANIN HANE HALKI BİLGİLERİ

Yakınlığı Ailede yaşayan tüm bireyleri (Kendisi, eş, çocuk, anne, baba, kardeş vb) yazınız
Her birinin adı-soyadı TC Kimlik Numarası:
Ailedeki bireylerin her birinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı)
Ailedeki bireylerin her birinin aylık ortalama geliri (TL):
Hanede yaşamakta olan toplam kişi sayısı:
Hanede yaşamakta olan kişilerin toplam geliri (TL)

BAŞVURAN VE HANE HALKININ MAL BEYANI

Cinsi (Ev, otomobil, traktör, arsa, tarla, banka mevduatı) ayrı ayrı belirtiniz:
Mal varlığının kime ait olduğunu (kendisi, anne, baba, eş, çocuk, kardeş) belirtiniz:
Malın miktarı (Adet, metrekare, dönüm vs) belirtiniz:
Sahip olunan malların tek tek değeri (TL):

BAŞVURAN HANENİN SAĞLIK PROBLEMLERİ OLAN AİLE FERTLERİ

Adı soyadı:
Sağlık problemi nedir:

BAŞVURANIN EĞİTİM BİLGİLERİ

Kendisi: (Okur-yazar, ilköğretim, lise, üniversite )
Eşi:

BAŞVURANIN MESLEĞİ

Mesleği: (Geçiminizi sağladığınız mesleğinizi belirtiniz)

HANE KONUT BİLGİLERİ

1-Oturduğunuz konutun türü nedir?
-Müstakil ev
-Gecekondu
-Apartman dairesi (zemin)
-Apartman dairesi
-Çadır/baraka
-Diğer

2-Oturduğunuz evin mülkiyet durumu nedir?
-Kendi evimiz
-Kira
-Kira ödemeden kullanılıyor
-Lojman
-Diğer

3-Bulunduğunuz semtte böyle bir evin yaklaşık kira bedeli ne kadardır? Belirtiniz (TL):
4-Oturduğunuz evde salon dahil kaç oda var:
5-Oturduğunuz konutu nasıl ısıtıyorsunuz:
-Soba
-Kombi/kat kaloriferi
-Müşterek/Merkezi ısıtma kalorifer
-Elektrikli ısıtıcı
-Diğer

HANE DURUM BİLGİLERİ

6-Hanenin aylık ortalama toplam geliri ne kadar (TL) :

7-Kaç yıldır bu yerleşim yerinde yaşıyorsunuz:

8-Et ve ürünlerini tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün

9-Süt ve ürünlerini tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün

10-Sebze tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün

11-Meyve tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen her gün.

Vatandaşın Gelir Testine itiraz edebilmesi için, 15 günlük bir vakti vardır. Kişiler, gelir testi yaptırıp yaptırmayacaklarını sorgulatmaları gerekmektedir. Gelir Testine tabi olan kişiler; Sosyal Sigortalar Kurumunun web sitesinden sağlıklı bir şekilde öğrenebilirler. Tebliğ edilen Gelir Testi neticesine göre, tebligatın yapıldığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde, gelir tespitini oluşturan vâkıfa yazılı olarak itiraz edilebilecektir. İtirazların, Vakıflara ulaşmasından sonraki süreçte, 15 gün içinde toplanılan heyet tarafından karara bağlanılacaktır. Vatandaşa ve SGK’ya sonuçlar bildirilecektir. Heyet; kararı itiraza bağlamadan önce, yeni bir inceleme kararı verebilir. Karara itiraz, tahsilât ve diğer işlemleri durdurmaz ve heyetin sonuçları neticesinde karara iade ve mahsup yapılacaktır. SGK’ya sunulan belgelerin aslını göstermediği tespit edilir ise, test yenilenecektir.

Ödenmesi gereken Genel Sağlık Sigortası Primleri, geçmiş döneme yönelik faiziyle birlikte tahsil edilecektir. Akabinde, sahte bilgiler nedeniyle SGK, kişiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından suç duyurusunda bulunabilme hakkına sahiptir. Belgeleri ve düzenlemeleri yapan kişi, devlete ait kamu çalışanı olur ise; idari ve cezai soruşturmalar açılacaktır. GSS Primi ödeme şeklini düzenli yerine getirmeyen kişiler için icra yaptırımı uygulanacaktır. Kişi, isterse SGK’ya başvurmak yerine Sağlık harcamalarını kendileri ödeyebilir, ya da Özel Sağlık Sigortası kapsamından yararlanıp masraflarını kendileri ödeyebiliyorlardı. Yeni kurulan sistem dâhilinde artık herkes mecburi olarak GSS’ye zorunludur.

Necati Öztürk

Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren birisi olarak SGK, Bağ-kur, Emeklilik, SSK gibi güncel ve merak edilen konuları siz değerli ziyaretçilerimiz için sgkyazi.com sitesinde paylaşıyoruz. Sitemizde yer alan tüm içerikler güncel ve sürekli takip edilerek sizlere sunulmaktadır.

Yorum Ekle

Mesajınızı yazmak için tıklayınız.