Genel Sağlık Sigortası

Gss Kapsam Dışı Olanlar

Genel sağlık sigortası toplumun her kesiminin sağlık hizmetinden yararlanabilmesine yönelik bir uygulamadır. Özellikle sosyal güvencesi olmayan ve maddi yetersizlik yaşayan bireylerin olası bir sağlık sorunu karşısında mağduriyet yaşamasının önlenmesi hedeflenmiştir.

GSS uygulaması kapsamında dışında kalanlar sıralanacak olursa SGK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, Silahlı Kuvvetler çatısı altında sosyal güvence sahibi olanlar ve bakmakla yükümlü oldukları aileleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları aileleri, Milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleridir. Bunların dışında askerlik görevini er ya da erbaş olarak yapanlar ve yedek subay okulu öğrencileri, ceza ve infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklularda yine GSS kapsamı dışında bırakılmıştır.

Yabancı ülkeden Türkiye’ye gelen ve kendi ülkesinde sosyal güvencesi olan yabancı uyruklu kişiler ile Türkiye’de bağımsız çalışan ve yurt dışında ikamet eden ve o ülkede sosyal güvence sahibi olanlar, kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni bulunanlar ya da bu ülke vatandaşlığına haiz bulunan Türk uyruklu personel, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumundan sigortalı olduğunu belgeleyenler kapsam dışındadır.  Kamu idarelerinin dış temsilciliklerine yerleştirilen sözleşmeli personelin bulunduğu ülkenin kamu düzeninin zorunlu kıldığı hallerde o ülkede sosyal sigorta kapsamında olmaları ve oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı ülke mevzuatına göre sigortası olmayanlar Türkiye’de bir yıldan daha az yaşamış olması halinde GSS kapsamı dışında bırakılmıştır.

Necati Öztürk

Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren birisi olarak SGK, Bağ-kur, Emeklilik, SSK gibi güncel ve merak edilen konuları siz değerli ziyaretçilerimiz için sgkyazi.com sitesinde paylaşıyoruz. Sitemizde yer alan tüm içerikler güncel ve sürekli takip edilerek sizlere sunulmaktadır.

Yorum Ekle

Mesajınızı yazmak için tıklayınız.