Genel Sağlık Sigortası

Gss Borç Faizi

Genel sağlık sigortası GSS, 2012 yılı 1 Ocak itibari ile yürürlüğe girmiştir ve tarih itibari ile sosyal güvencesi olmayan bireyler GSS kapsamına alınarak sağlık hizmetinden düzenli biçimde yararlanması hedeflenmiştir. GSS kapsamına dâhil edilen bireyler, gelir düzeyine göre aylık prim ödemek ile yükümlüdür. Aylık geliri asgari ücretin 3/1’inden daha düşük olanların primleri devlet tarafından karşılanmakta ve sağlık hizmeti alabilmesinin yolu açılmaktadır. Ancak bu özelliğin dışında kalan kesim, aylık gelirine göre derecelendirilen bir tabloya göre prim ödemek zorundadır.  Düzenli olarak ödenmeyen primler birikmek ile birlikte SGK kurumunun diğer prim borçlarına uyguladığı faiz tablosundan etkilenmektedir.

SGK kurumu alacak prim borçlarına düzenli aralıklarla güncellenen faiz sistemi uygulamamaktadır. Bu uygulama ile kurumun zarar etmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu durum GSS uygulamasını da kapsamaktadır. GSS sigortalısının birey aylık primlerine ödemediği dönemler bu aylara denk gelen faiz oranı eklenerek ödeme yapması gerekmektedir.  Bu yüzden GSS sigortalısı bireylerin prim ödemelerini geciktirmemeleri, kendilerini yüklü borç ödemelerinden kurtaracaktır.

SGK kurumunun borç faizi oranları aylık dönemler halinde değişim göstermektedir. TEFE ve ÜFE değerlerine göre tespit edilen faiz oranları SGK alacaklarına yansıtılmaktadır.  Örneğin Ocak 2013 tarihinde uygulanan gecikme faizi oranı 0,50 iken, ağustos 2013 tarihinde uygulanan gecikme faizi oranı 0, 80 olarak değerlendirilmektedir.  Bu yüzden GSS sigortalı bireylerin bu durumdan olumsuz etkilenmemek adına prim ödemelerini düzenli olarak yapmaları gerekir

Necati Öztürk

Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren birisi olarak SGK, Bağ-kur, Emeklilik, SSK gibi güncel ve merak edilen konuları siz değerli ziyaretçilerimiz için sgkyazi.com sitesinde paylaşıyoruz. Sitemizde yer alan tüm içerikler güncel ve sürekli takip edilerek sizlere sunulmaktadır.

Yorum Ekle

Mesajınızı yazmak için tıklayınız.