SGK Haberleri

Emekli Sandığı

Emekli Sandığı; Maliye Bakanlığına bağlı bir kurumdur. Türkiye’de emekli olan memurların sosyal güvencelerini sağlamakla yükümlü bir kurum halinde iken, 16.5.006 tarih itibariyle kabul edilmiş olan, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna devri söz konusu olmuştur. 5434 sayılı kanunla, kamu kesiminde yer alan memurlar ile askeri personelin emekliliklerinde ve maluliyetlerinde kendilerinin, ölümleri halinde ise dul ve yetimlerinin sosyal güvencelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Diğer bir anlamı ile devlet memurlarının Sosyal Güvenlik kuruluşudur.

Tüzel kişiliğe sahiptir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlıdır. 1949 yılında 5434 sayılı yasa ile kurulmuş olup, 1950 de faaliyete geçti. Kaynakları büyük ölçüde, memurlardan, emeklilik öncesi sağlanan keseneklerden oluşmaktadır. Bu konu sadece memurları kapsamaktadır. Lakin 2006 senesinde yapılan değişikliklerle birlikte Emekli Sandığı adı tarihe karışmıştır. Artık, Emekli Sandığı yerine 4C – 4A terimleri kullanılmaktadır. Bu yönü ile taşeron işçi, SSK’lı veya emekli sandığına üye olan bütün vatandaşlar sağlık şartlarından eşit bir biçimde yararlanır bir konuma eriştirildi. Merkezi Ankara’dadır. Sandığa, katma bütçe, genel bütçe, belediye ve kamu iktisadi, özel idare, belediye teşebbüslerinden aylık alan memurlara bağlıdır.

Sandığın gelirleri ise, memurların aylıklarından kesilen ödeneklerle, kendi bünyesinin kuruluşlarının onlar adına ödedikleri ücretlerden ve sandığın işletmelerinden sağlanan gelirlerle oluşmaktadır. Emekli sandığı, emekli memurlara, memurların dul ve yetimlerine emekli aylığı ödemektedir. Tedavi ve ilaç giderlerini karşılarlar. Emekli aylıkları ve tüm ödemeler, devlete ait bankalar aracılığı ile ödenmektedir. Sadece devlet memurları için hizmet veren bir kurumu konumunda iken artık sadece 4 – C kapsamında hizmet veren sosyal güvenlik kurumlarından biri olmuştur. Yeni yasa çıkmadan önce Emekli sandığı devlet memurları için bünyesinde birçok avantaj barındırmaktaydı.

Bu yönü ile sosyal devlet ilkesinin zıt olması, böyle bir düzenlemeye gidilmesine neden oldu. 2006 yılından sonra bütün sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında SGK olarak birleştirildi. Bu yönü ile taşeron işçi, SSK’lı veya emekli sandığına üye olan bütün vatandaşlar sağlık şartlarından eşit bir biçimde yararlanır bir konuma getirildi.

Necati Öztürk

Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren birisi olarak SGK, Bağ-kur, Emeklilik, SSK gibi güncel ve merak edilen konuları siz değerli ziyaretçilerimiz için sgkyazi.com sitesinde paylaşıyoruz. Sitemizde yer alan tüm içerikler güncel ve sürekli takip edilerek sizlere sunulmaktadır.

Yorum Ekle

Mesajınızı yazmak için tıklayınız.